PROFESSOR CONATAN UELLS


Yel Universitetinin ilahiyyat professoru, həmçinin Berkli Universitetinin molekulyar və hüceyrəvi biologiya professoru Uells "Çarlz Hoc darvinizminin tənqidi" kitabının müəllifidir. Uells güman edir ki, elmin yeni əsasları sübut edir ki, canlı orqanizmlər yaradılışın bəhrələridir.162