FİLİPP CONSON


Filipp Conson Çikaqo Universitetinin hüquq professoru, təkamül nəzəriyyəsinin ideoloji tərəfləri ilə bağlı bir çox tədqiqatların müəllifidir. Onun "Darwin on Trial", "Reason in the Balance", "Obyection sustained", cinayət hüququna dair üç kitabı və bir çox məqalələri var. Təkamül nəzəriyyəsi ilə öz barışmaz mübarizəsindən məşhur olan Conson, eyni zamanda, dindardır. Onun bu mövzu ilə bağlı fikirlərinin bəziləri belədir:

"Mən materialist təkamül nəzəriyyəsinə meydan oxumaq istəyirəm. Gəlin, Yaradanın ətrafında birləşək!"148