Doktor Marqaret Helder


Albert Kreasionist Elmlər Cəmiyyətinin sədri doktor Helder botanika üzrə böyük mütəxəssis və yaradılış həqiqətinin ən fəal tərəfdarıdır. Doktor Helder bizi hər yerdə əhatə edən yaradılış həqiqətinin mübahisəsiz sübutları haqda xeyli məqalənin müəllifidir.168