Doktor Endryu SnellİnqGeologiya professoru, doktor Snellinq CSİRO və ANSTO kimi elmi qrupların, həmçinin Amerika-Britaniya-İsveçrə-Yaponiya elmi proqramının iştirakçısıdır. O, bu tədqiqatların nəticələrinə dair xeyli məqalə dərc etdirib.

Elmə verdiyi töhfələrə görə bir çox mükafatlara layiq görülmüş Snellinq canlı orqanizmlərin daşıdığı yaradılış sübutları haqda bir sıra məqalələrin müəllifidir.173