Doktor Emİl SİlvestruBabes-Bolyai Universitetinin professoru, doktor Emil Silvestru mağara geologiyası sahəsində qəbul edilmiş nüfuz sahibidir. Öz məqalələrini beynəlxalq akademik jurnallarda dərc etdirən və bütün dünyada ilk Speleologiya İnstitutuna rəhbərlik edən doktor Emil Silvestru kainatın yaradılması mövqeyini müdafiə edir.141