Çarlz X.TaunzLazeri kəşf etmiş Çarlz X.Taunz tədqiqatlarını Berkli Universitetində davam etdirir. O, Allah`a etiqadı haqqında belə deyir:

"Mən dindar insan kimi Yaradanın varlığına və onun bütün kainata təsir etdiyinə dərindən inanıram".133