Cozef Henrİ (1797-1878)Görkəmli Amerika fiziki və dindar alim Cozef Henri Prinston Universitetinin professoru idi. Cozef Henri qalvanometr və elektromaqnit motor icad etdi. O, öz tədqiqat və müşahidələrini apararkən Allah`a dua və səcdə etmək üçün mütləq vaxt tapırdı.83