YAĞIŞIN ÖLÇÜSÜ


Yuxarıda deyilənlərdən əlavə, Quranda yağışın yerə lazımi dərəcədə göndərildiyi haqda da deyilir. "Zuxruf" surəsində buyurulur:

"O Allah ki, göydən bir qədər su endirdi. Biz onunla ölü bir məmləkəti dirildirik. Siz də belə çıxardılacaqsınız!" (Zuxruf surəsi, 11)Yağışın bu müəyyən ölçüsü müasir tədqiqatlarla aşkar edilmişdir. Aparılan ölçmə və hesablamalara görə, Yerin səthindən hər saniyə 16 milyon ton su buxarlanır. İl ərzində bu miqdar 513 milyon ton suya çatır və il ərzində məhz bu miqdarda su yağıntı şəklində Yerə düşür. Yəni su müəyyən daimi dinamik tarazlıq vəziyyətində olaraq "lazımi ölçüdə" bir aqreqat halından başqasına keçir. Yer üzündə həyatın mövcudluğu bu cür su dövranının sayəsində təmin edilir. Hətta insanlar bu gün mövcud olan texnoloji imkanlardan istifadə etsələr belə, süni yolla bu dövranı həyata keçirmək mümkün olmazdı.

Əgər bu dövran cəlb olunan suyun miqdarında ən kiçicik belə dəyişiklik olsa, qısa müddət ərzində ekoloji tarazlığın ciddi şəkildə pozulmasına və Yer üzündə həyatın məhv olmasına gətirib çıxaracaq. Ancaq bu baş vermir. Quranda da qeyd edildiyi kimi, Yer üzündə yağışlar hər il eyni miqdarda yağmağa davam edəcək.