SEMYUEL MORZE (1791-1872)Semyuel Morze bəşər tarixində olduqca vacib məsələ olan teleqrafı kəşf etmiş böyük alimdir. Amerikada o, həmçinin ilk fotokameranı hazırlayıb. Semyuel Morze kainatı müəyyən bir məqsəd üçün xəlq edən Yaradanın mövcudluğuna inanırdı. Onun fikrincə, maddi və mənəvi aləm bir-birinə harmonik təsir göstərir. Semyuel Morze yazırdı: "Mənim bilgilərim çoxaldıqca dini mənbələrin postulatları aydınlaşır. Allah`ın böyüklüyü olduqca aydın dərk edilir. Gələcək sevinc və ümidlə nurlanır".82