S. COSELİN BELL BÖRNELL


Fizika professoru və İngiltərə Açıq Universitetində bu bölümün rəhbəri Börnell Atarca ulduzunu kəşf edən astronomların arasında idi. Allah`a inanan Börnell bu haqda belə deyir:

"Mən hər şeyi bacaran, hər şeyi bilən, eyni zamanda, bizlərə qarşı rəhmli olan və bizi qoruyan Allah`a inanıram".

"...Mən tək Allah`ın varlığına əminəm".151