PROFESSOR SESİL HAMAR


Sent-luis Universitetinin biologiya professoru Sesil Hamar həmçinin Haysberri Universitetində biologiyanı tədris edir və zəmanəmizin əqidəli mömin alimlərindən biridir. Hamar öz etiqadı haqda belə danışır:

"Elmin hər hansı bir sahəsinə diqqət yetirirdimsə, hər yerdə uca Yaradanın mövcudluğunu göstərən bənzərsiz qanunları və qanunauyğunluqları görürdüm. Mən yaradılışın heyrətamiz nümunələrinin şahidi idim. Bəli, mən də Allah`a inanıram və etiraf edirəm ki, O, bütün varlığa həyat bəxş edib və bu həyat Onun himayəsi altındadır. Allah`ın qüdrəti hər şeyə yetər. Yalnız bu qədər deyil. Mən təsdiq edirəm ki, insan adlanan canlının hər bir zərrəsi Onun nəzarəti, himayəsi və mühafizəsi altındadır".121