PROFESSOR POL ERNEST


Müqəddəs İohann Universitetinin professoru və Amerika Cərrahlar Cəmiyyətinin üzvü Pol Ernest uzun illər elmlə məşğul olduqdan sonra Yaradana etiqad etmişdir. Professor Ernest bu haqda belə deyir:

"Mən, şübhəsiz ki, Allah`a inanıram. Məni bu etiqada məşğul olduğum elm sahəsi yönəltdi və etiqadımı möhkəmləndirdi...

Budur, mən suala cavab verirəm: "Bəli, varlığın Yaradanı var"".122