PROFESSOR DEVİD MENTONVaşinqton Universitetində anatomiyanı tədris edən professor Devid Menton Allah`a etiqadını bu sözlərlə ifadə edir: "Artıq 30 ildir ki, mən anatomiya ilə məşğulam. Mən hər tədqiqatımda bir həqiqətlə qarşılaşmışam: hər şey mükəmməl İlahi yaradılışın sayəsində mövcuddur".127